Produkterne er parabenfri

Parabener er fællesnavnet for en gruppe kemiske stoffer, som ofte anvendes i fremstilingen af kosmetik – som konserveringsmiddel for at forhindre bakterie- og svampevækst. Der er mange holdninger til og stor usikkerhed omkring parabenernes effekt. Nogle mener, at det kun er visse parabener, der er skadelige – andre at man helt bør undgå dem. Derfor er disse produkter uden parabena indtil man ved mere om det.